OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS VARTOTOJAMS

Sveiki atvykę į lietuvišką Nikon parduotuvę (toliau – Parduotuvė). Prisijungdami prie Parduotuvės, Jūs įsipareigojate laikytis žemiau nurodytų sąlygų (toliau – Naudojimosi sąlygos). Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, nesinaudokite Parduotuve.

1. Teisės naudotis Parduotuve suteikimas

Nikon UK Ltd. Eesti Filiaal, reg. nr. EE101914299, Pämu mnt 15, Harju maakond, EE-10141 Tallinn, Estonia (toliau – Nikon Lithuania), suteikia teisę Jums (toliau – Jūs) naudotis šia Parduotuve, laikantis žemiau nurodytų Naudojimosi sąlygų. Nikon Lithuania laikas nuo laiko gali atnaujinti Naudojimosi sąlygas, paskelbdama jas Parduotuvėje, be išankstinio pranešimo Jums. Kiekvieną kartą prisijungdami prie Parduotuvės, Jūs turėtumėte pasitikrinti, ar yra atnaujintų Naudojimosi sąlygų.

2. Parduotuvė

Parduotuvė ir bet kokios prekės bei paslaugos, kurias Jūs galite įsigyti šioje Parduotuvėje, yra skirtos asmeniniam nekomerciniam Jūsų vartojimui ir negali būti naudojamos verslo tikslais. Naudodamiesi šia Parduotuve, Jūs gausite informaciją apie konkrečias prekes ir paslaugas, taip pat, norėdami gauti papildomos informacijos, Jūs galite pateikti užklausas Nikon Lithuania. Prašome atkreipti demesį, kad Parduotuvė yra skirta Nikon Lietuvos klientams, todel įsigytos prekės bus siunčiamos tik į Lietuvą. Jeigu Jūs norite įsigyti prekių iš kitos nei Lietuva šalies, prašome apsilankyti atitinkamoje nacionalinėje Nikon Parduotuvėje.

3. Pirkiniai

3.1 Šioje Parduotuvėje prekes ir paslaugas galite įsigyti jas pažymėdami ir eidami į apmokėjimo skiltį. Jei dar nesate atidarę sąskaitos Parduotuvėje ir siekiate, kad Jūsų užsakymas būtų įvykdytas, turite užsiregistruoti. Visi šioje Parduotuvėje įsigyti pirkiniai yra administruojami ir įsigyjami iš Nikon Lithuania. Tokiu būdu Jūs sudarote pirkimo sutartį su Nikon Lithuania.

3.2 Pirkimo sutartį Jūs sudarote pateikdami užsakymą ir užpildydami reikalaujamus duomenis užsakymo formoje, įskaitant duomenis apie Jūsų pasirinktą mokėjimo būdą. Jeigu pasirinkta prekė (-ės) yra turima (-os) atsargoje, Nikon Lithuania priims mokėjimą pagal Jūsų užsakymą. Už bet kokius atmestus ar atšauktus mokėjimus yra mokamas administracinis mokestis.

3.3 Nikon Lithuania negarantuoja, kad visos prekės yra turimos prekyboje. Vis dėlto, jei atitinkamos prekės laikinai nėra prekyboje, Jums vis tiek gali būti suteikiama galimybė sudaryti pirkimo sutartį, tačiau tokiu atveju Jūs būsite informuotas, kad prekės pristatymas gali užtrukti ilgiau nei nustatyta įprastais atvejais.

3.4 Kai Jūsų pirkimo užsakymas yra baigtas, registruotu elektroninio pašto adresu Jūs gausite patvirtinimą apie atliktą pirkimo užsakymą. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai Nikon Lithuania išsiunčia minėtą patvirtinimą. Šiame patvirtinime pateikiama informacija apie Jūsų teisę atsisakyti pirkimo sutarties, taip pat kita informacija, reikalinga, siekiant pasinaudoti šia teise bei informacija, susijusi su skundų pateikimu. Prekė (-ės), įskaitant jai (joms) taikomas garantijas, bus pristatyta (-os) Jūsų registracijos metu nurodytu adresu per protingą laiką, dažniausiai per 3-10 darbo dienų nuo patvirtinimo apie užsakymą gavimo, jei prekė (-ės) yra turima (-os) atsargoje.

3.5 Jei dėl bet kokios priežasties Jūs siekiate atšaukti pirkimą, Jūs galite tai padaryti per dvi savaites (14 dienų) nuo prekės (-ių) gavimo dienos ar per dvi savaites (14 dienų) nuo paslaugos įsigijimo dienos. Tokiu atveju, Jūs turite pranešti apie tai Nikon Lithuania skambučių centrui šiuo numeriu:

+370 630 71111

Jeigu Nikon Lithuania priima Jūsų atšaukimą, Jums bus atsiųsta prekės (-ių) grąžinimo forma. Atšaukta prekė (-ės) turi buti grąžinama Nikon Lithuania nurodytu adresu. Grąžinama prekė (-ės) turi būti tokios būklės, kokios Jūs ją (jas) gavote ir supakuota (-os) pagal Nikon Lithuania instrukcijas. Jūs galite atidaryti pakuotę ir apžiūrėti prekę (-es), tačiau prekė (-ės) turi buti gražintos nepanaudotos, neapgadintos ir tinkamai įpakuotos. Jei grąžinama tik dalis prekės (-ių), grąžintina prekės (-ių) kaina bus atitinkamai sumažinama.

Gražinamų prekių pašto išlaidas apmokės Nikon Lithuania. Vis dėlto, jei Nikon Lithuania nustatys, kad grąžinama ne visa (-os) prekė (-ės), kurių pirkimas yra atšauktas, Jūs būsite atsakingas už visų likusių grąžinamų prekių pašto išlaidas.

Visus apmokėjimus už prekes Nikon Lithuania grąžins iš karto, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie pirkimo atšaukimą gavimo ir tokio atšaukimo priėmimo bei prekės grąžinimo.

Informuojame, kad aukščiau aprašyta teisė atšaukti pirkimą netaikoma programinei įrangai, kadangi atsisiųsta programinė iranga negali buti grąžinama.

4. Skundai

Nikon Lithuania klientų aptarnavimo skyrius stengsis kiek įmanoma greičiau atsakyti į visus paklausimus ir išnagrineti visus skundus, susijusius su Parduotuve, paslaugomis ar prekėmis. Jei gauta prekė yra su defektais, galite be nepagrįsto uždelsimo apie tai pranešti Nikon Lithuania ir aprašyti problemą. Visi skundai adresuojami:


Nikon UK Ltd. Eesti Filiaal
Pärnu mnt 15
Harju maakond
EE-10141 Tallinn, Estonia

5. Atsakomybės apribojimas

5.1 Nikon Lithuania neprisiima jokių garantijų dėl Parduotuvės paslaugų pristatymo ar netinkamo pristatymo, ar Parduotuvėje esančios informacijos tikslumo, išsamumo bei naujumo. Jūs suprantate, kad naudojatės Parduotuve savo rizika ir kad Nikon Lithuania negarantuoja, jog Parduotuvė atitiks Jūsų reikalavimus, veiks nepertraukiamai, be sutrikimų ar saugiai, ir su tuo sutinkate. Nikon Lithuania pasilieka sau teisę savo diskrecija atsisakyti tam tikrų Parduotuvės teikiamų paslaugų ar keisti jų turinį.

5.2 Parduotuvė ir visa jos teikiama pagalba Jums yra nemokama ir skirta Jūsų asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Bet kokia pagalba yra teikiama Jums tik informaciniais tikslais. Nikon Lithuania pasilieka sau teisę daryti pakeitimus Parduotuvėje bei neatsakyti į užklausimus, ar nesuteikti pagalbos, susijusios su Parduotuve.

6. Naudojimas

6.1 Visi duomenys šioje Parduotuvėje yra Nikon Lithuania, Nikon filialų ir/ar jų teikėjų nuosavybė ir yra saugomi autoriaus teisių. Jūs galite peržiūrėti ir atsisiųsti šiuos duomenis tik savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui.

6.2 Nikon Lithuania pasilieka sau teisę bet kuriuo metu uždrausti Jums naudotis Parduotuve ir kitomis paslaugomis bei uždrausti užsisakyti prekes.

7. Atsakomybė

7.1 Nikon Lithuania neatsako už jokius Jūsų patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, susijusią su naudojimusi ar negalėjimu naudotis Parduotuve. Šis atsakomybės apribojimas neturi įtakos naudojimuisi įstatymuose nustatytomis teisėmis.

7.2 Šios Naudojimosi sąlygos neapriboja Nikon Lithuania atsakomybės dėl neatsargaus asmens sužalojimo, ar kitokios atsakomybės, kurios negali būti išvengta, ar kuri negali būti apribota pagal taikomus įstatymus.


Nikon UK Ltd. Eesti Filiaal
Pärnu mnt 15
Harju maakond
EE-10141 Tallinn, Estonia

Phone: +372 6150086

store.lt.eu@cs.cld.nikon.com
https://store.nikon.lt

PVM moketojo numeris: EE101914299
Bendroves kodas: 14137441

8. Taikoma teise

Šioms Naudojimosi sąlygoms turi būti taikoma ir jos turi būti sudaromos pagal Lietuvos teisę. Iš šių Naudojimosi sąlygu kylančius ginčus šalys turi teisę bendru sutarimu spręsti ne teismo tvarka, nepavykus susitarti, ginčai turi būti sprendžiami Lietuvos teismuose.

 Your previous queries:
Nieko nerasta. Bandykite dar kartą.
ZB1 Rebate Credit Memo