Privatumo politika

1. Privatumo patvirtinimas

Nikon įsipareigoja šioje svetainėje pateiktą informaciją naudoti taip, kaip apibrėžta šiame Privatumo patvirtinime. Nikon renka tik tuos asmeninius duomenis, kurie yra savanoriškai įvairiais būdais, pvz., užsiregistruojant (internete) gauti gaminį, kreipiantis pagalbos į skambučių centrą ir pageidaujant sutaisyti sugedusius gaminius, pateikiama informacija. Gautus duomenis Nikon naudoja, kad galėtų suteikti pageidautą paslaugą (pvz., sutaisyti sugedusį gaminį) arba pateikti pageidautos informacijos apie gaminius ir paslaugas. Dėl to su jumis gali tekti susisiekti el. paštu, telefonu, SMS žinute arba laišku. Teikiant reklaminius pasiūlymus gali tekti patikrinti, ar pasiūlymas jums tinkamas, arba pranešti su administravimo susijusią informaciją. Nikon gali perduoti asmeninę informaciją kitoms susijusioms įmonėms ir (arba) Nikon samdomoms trečiosioms šalims, jei to reikia teikiant nurodytas paslaugas, pvz., taisant gaminius. Bet kokius taip perduotus duomenis bus galima naudoti tik taip, kaip būtina tikslui, dėl kurio jie surinkti, pasiekti, ir jie nebus naudojami bet kokiais tikslais, kurie nėra apibrėžti šiame Privatumo patvirtinime.

2. Informacijos teikimas

Informacijos apie pasiūlymus, paslaugas ir gaminius teikimas. Jei esate nurodę, kad norite gauti tokią informaciją, Nikon, viena iš su mumis susijusių bendrovių arba sutartį su Nikon sudariusios trečiosios šalys gali susisiekti su jumis el. paštu arba kitomis priemonėmis (paprastu paštu arba telefonu, jei jis nurodytas) ir pateikti informacijos apie paslaugas, gaminius, konkursus arba pasiūlymus, tiesiogiai susijusius su Nikon arba jos gaminamais vaizdų kūrimo gaminiais ir susijusiomis paslaugomis. Jei kada nors nutarsite tokios informacijos teikimo atsisakyti, savo apsisprendimą nurodykite susisiekdami su Nikon per Europos pagalbos centrą adresu https://store.nikon.lt/ arba rašydami adresu NIKON UK LTD. EESTI FILIAAL, Pärnu mnt 15, Harju maakond, 10141 Tallinn.

3. Slapukai ir stebėjimas

Nikon gali rinkti informaciją apie svetainės naudojimą. Šiuo tikslu gali būti naudojami slapukai. Slapukai – tai tam tikra informacija, kurią jūsų žiniatinklio naršyklė išsaugo jūsų kompiuterio standžiajame diske. Jums grįžus į svetainę mūsų kompiuterio serveris automatiškai atpažins slapuką ir taip informuos apie paskutinį apsilankymą. Daugelyje naršyklių slapukai priimami automatiškai; norint sustabdyti automatinį priėmimą paprastai galima pakeisti naršyklės nustatymus. Jei nutarsite, kad slapukų gauti nereikia, vis tiek galėsite naudoti daugelį mūsų svetainės funkcijų. Nikon taip pat gali stebėti, norėdama įvertinti įvairių svetainės dalių populiarumą ir patobulinti svetainės naršymo funkcijas, bet ši informacija nebus sujungiama su jūsų asmenine informacija. Nikon narių dalyje slapukai, kuriuose saugomas narystės numeris ir seanso ID, naudojami siekiant užtikrinti, kad jūsų naršyklė ir jūs būtumėte atpažinti ir įsiminti visoje dalyje. Šiuo tikslu naudojamas slapukas yra laikinas; išėjus iš svetainės jis ištrinamas iš naršyklės. Toks slapukų naudojimas užtikrina galimybę greitai pereiti iš vieno puslapio į kitą ir naudoti visas funkcijas. Atminkite, kad jei į kompiuterį neleisite įrašyti slapukų, gali būti nesuteikta prieiga prie svetainės dalių, susijusių su slapukų naudojimu.

4. Sauga ir atskleidimas

Nikon įgalino saugos priemones jūsų asmeninės informacijos apsaugai užtikrinti. Jei galima, naudojame šifravimą ir užkardą, kad trečiosios šalys negalėtų pasiekti jūsų asmeninės informacijos.

Kaip numato galiojantys įstatymai ir teisiniai vyriausybės reikalavimai, Nikon pasilieka teisę pasiekti ir atskleisti tapatybę identifikuojančią informaciją, jei to reikia tinkamam sistemos veikimui arba klientų ir mūsų pačių saugumui užtikrinti. Nikon taip pat pasilieka teisę atskleisti trečiosioms šalims tapatybę identifikuojančią informaciją, jei pateikiamas skundas dėl svetainės ir paslaugų naudojimo.

5. Teisės

Jūs turite teisę pasiekti, taisyti, naujinti arba trinti savo duomenis prisijungę prie savo profilio per atitinkamą nuorodą, pateikę užklausą mūsų internetiniam Europos pagalbos centrui adresu https://store.nikon.lt/ arba parašę prašymą adresu NIKON UK LTD. EESTI FILIAAL, Pärnu mnt 15, Harju maakond, 10141 Tallinn, Estonia. Atminkite, kad norėdami gauti šių duomenų kopiją, galite būti paprašyti įrodyti savo tapatybę. Nikon pasilieka teisę tokiais atvejais taikyti nedidelį administracinį mokestį.

6. Trukmė

Jūsų asmeninę informaciją Nikon saugo tik tiek, kiek būtina pageidaujamų paslaugų teikimui ar gaminių tiekimui užtikrinti arba bet kokį papildomą įstatymų numatytą laikotarpį.

7. Keitimai

Nikon pasilieka teisę kartkartėmis keisti Privatumo patvirtinimą ir informuos jus apie visus faktinius keitimus, turinčius įtakos jūsų asmeninės informacijos naudojimui.

8. Kita informacija

Tam tikrais atvejais jūsų asmeninių duomenų apdorojimas gali būti vykdomas už Europos ekonominės erdvės ribų: tai lemia anksčiau išvardytos priežastys ir grupinio administravimo strategija. Pvz., duomenys gali būti perduodami į Europos ekonominei erdvei nepriklausančias vietas. Nikon užtikrina, kad jei jūsų duomenys turės būti perduoti, bus imamasi būtinųjų priemonių ir vykdomos atitinkamos reguliacinės nuostatos, siekiant užtikrinti duomenų konfidencialumą ir saugą, be to, tai bus daroma duomenų apsaugą reguliuojančių įstatymų numatyta tvarka.

Ši svetainė yra pavaldi NIKON UK LTD. EESTI FILIAAL, Pärnu mnt 15, Harju maakond, 10141 Tallinn, reg. nr. 14137441.Your previous queries:
Nieko nerasta. Bandykite dar kartą.
ZB1 Rebate Credit Memo